Mōkai Pātea Hui-a-Rohe

Zoom webinar

13 June 2023 11am Online Webinar Hui To register in advance, follow the link below https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SWWczGl-SiOVlPx2EI0MLg or email iwi.admin@mokaipateaservices.org.nz E ngā whānau e ngā hapū e ngā iwi o te […]