PANUI: Mōkai Pātea Hui-a-Rohe Sun 8th July 2018

 In Hui, Panui

Tihei Mauri Ora! Hui-a-Rohe

MŌKAI PĀTEA WAITANGI CLAIMS TRUST – Mōkai Pātea Hui-a-Rohe

Sun 8th July 2018

11.00 am – 1.00 pm

Old Taihape Hospital, Cafeteria, Hospital Rd Taihape

E nga mana, e nga reo, o nga whanau, o nga hapū, o nga iwi mai i te rohe o Mōkai Pātea, nau mai, haere mai.

Whanau, Hapū and Nga Iwi Nui Tonu of Ngati Tamakopiri, Ngati Whitikaupeka, Ngai Te Ohuake and Ngati Hauiti of the Mokai Patea rohe potae called together to hear:

  • Reporting on claims progress
  • What’s coming up and where we are heading
  • Workshop on Iwi and Hapū aspirations

Utiku K Potaka

Chairman, Mokai Patea Waitangi Claims Trust

www.mokaipateaclaims.maori.nz

 

Recent Posts